Wednesday, February 17, 2010

Khusyuk Dalam Solat

Fokus dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan akan menatijahkan kesempurnaan dan kualiti yang sangat baik. Berbeza dengan sikap melakukan sesuatu pekerjaan dengan sambil lewa, culas dan seperti kata bidalan melepaskan batuk ditangga mengakibatkan prestasi berada di tahap minima.

Begitulah juga dengan seruan mendirikan solat perlu dilakukan dengan khusyuk. Solat bukanlah sekadar ibadah yang dilakukan dengan pergerakan zahir anggota badan sahaja, bahkan lebih dari itu dituntut hati dan fikiran juga fokus semasa solat. Oleh kerana itulah, Allah s.w.t. memberi peringatan kepada kita menerusi ayat al-quran berikut :

"Dirikanlah solat untuk mengingati Aku". (Surah Toha : 14)

Tanpa hati dan fikiran yang khusyuk ketika solat, tidak mungkin solat yang didirikan mencapai tujuan untuk mengingati Allah s.w.t. dan ikhlas dalam menyembahNya.
Dalam mendidik diri untuk khusyuk dalam solat, Imam al-Ghazali telah mengemukakan enam formula bagi menghasilkan kekhusyukan solat ditahap yang paling maksima. Berikut dijelaskan enam formula tersebut yang dibahagikan kepada tiga kategori iaitu :

Terdapat dua formula sebelum mendirikan solat, pertama; Ta'zim iaitu pengagungan dan penghormatan kepada Allah s.w.t. serta merasakan diri kerdil. Kedua; Haibah iaitu ketakutan yang timbul kerana adanya pengetahuan tentang kehebatan dan kekuasaan Allah.

Seterusnya dua formula semasa mendirikan solat, ketiga; Hudur al-Qalb iaitu menghadirkan hati ketika solat dengan memberi tumpuan terhadap apa yang diucapkan, pergerakan yang dilakukan dan hati tidak menerawang ke arah lain. Keempat; Tafahhum iaitu memahami setiap bacaan dalam solat dengan baik.

Manakala dua formula lagi selepas solat, kelima; Raja' ialah mengharap kepada Allah s.w.t. menerima solat yang telah didirikan dengan sifat kasih sayangNya dan kedermawanNya. Keenam; Haya' ialah perasaan malu kerana banyak melakukan dosa dan lalai ketika melaksanakan solat yang menyebabkan kurang sempurna.

Demikianlah enam formula yang perlu ada pada setiap individu muslim supaya solat berada di dalam khusyuk dan diterima oleh Allah s.w.t. sebagai amal soleh.

Azri bin Bhari
Pegawai Hal Ehwal Islam,
Pusat Pemikiran & Kefahaman Islam,
UiTM Kampus Bandaraya Johor Bahru.
17 Februari 2010 - 12:39pm


No comments: