Wednesday, January 14, 2009

Kejujuran Saidina Ali Pikat Musuh Peluk Islam

Pemilikan harus diserahkan kepada yang berhak meskipun dia musuh. Ketika menjadi khalifah, Ali r.a. menemukan baju besi (baju perang) miliknya di tangan seorang Nasrani, tetapi orang Nasrani itu tidak mengakuinya.

Selaku rakyat, Ali mengadukan hal itu kepada ketua pengadilan. Pada waktu persidangan, dia dipanggil si hakim dengan panggilan Amirul Mukminin. Ali tidak senang mendengar panggilan ini. Dia menolak panggilan itu kerana pada waktu persidangan kedudukannya sebagai pendakwa sama seperti yang didakwa. Dia menyedari persamaan kedudukan antara pendakwa dan tertuduh di hadapan hakim adalah suatu langkah menuju keadilan.

Ali r.a. mendakwa orang Nasrani dengan mengatakan bahawa baju besi itu miliknya dan dia tidak pernah memberinya atau menjualnya kepada sesiapa.

Hakim Syuraih bertanya kepada tertuduh. Apa jawapanmu terhadap dakwaan itu? Orang Nasrani itu menjawab, baju besi ini milikku dan bagiku Amirul Mukmimin pembohong?

Hakim Syuraih bertanya kepada Ali r.a.? Apakah anda punya bukti? Ali tersenyum dan berkata tidak mempunyai bukti. Oleh sebab Ali tidak memiliki bukti maka sidang pengadilan memutuskan baju besi berkenaan milik orang Nasrani itu.

Selepas persidangan selesai, orang Nasrani kembali bertemu Ali r.a. Dia berkata, aku bersaksi bahawa ini adalah pengadilan para nabi. Amirul Mukmimin menuntut aku melalui hakimnya dan mengalahkannya. Sejak saat ini saya bersyahadat tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bahawa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.

Baju besi itu milikmu, ya Amirul Mukmin. Aku mengambil baju besi ini daripada untamu yang kelabu ketika engkau dan pasukanmu hendak berangkat ke Shifin. Ali kemudian berkata, kerana kamu masuk Islam maka baju ini untukmu.

No comments: